Білім қоры - WAVIOT

Білім қоры

Жиі қойылатын сұрақтар, жабдықты құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар және барлық бағдарламалық қамсыздандыруға қатысты нәрселер

Жалпы ақпарат

LPWAN ДЕГЕН НЕ?

LPWAN (ағылш. Low-power Wide-area Network — «ұзақ қашықтықта әрекет ететін энергия үнемдейтін желі») - таратылған желілерге, машинааралық өзара әрекетке және заттар интернетіне әзірленген шағын көлемді деректерді алыс қашықтыққа сымсыз беру технологиясы. LPWAN – әр түрлі жабдықтардан: бергіштерден, есептеуіштерден және сенсорлардан деректерді жинау ортасын қамтамасыз ететін сымсыз технологиялардың бірі.

NB-FI СТАНДАРТЫ ДЕГЕН НЕ?

NB-Fi («Narrow Band Fidelity») – лицензияланбайтын ISM диапазонында қолжетімді радиожиілік спектрін тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін, жолақ ені 50 Гц болатын тар жолақты жүйе. Бұл ретте NB-Fi құрылғылар жиілігінің жұмыс жолағы ұлғаятын сигналдар үшін (Uplink, құрылғыдан базалық станцияға) тек 50 Гц құрайды, бәсеңдейтін сигналдар үшін (Downlink, базалық станциядан құрылғыға) – 100 Гц, яғни қолжетімді жиіліктер ауқымының шағын ғана бөлігін құрайды. Тар жолақты сигнал және берілетін ақпараттың әрбір биті үшін жоғары энергия байланыс арнасының (link budget) жоғары энергетикалық әлеуетін және кедергіге жоғары төзімділігін қамтамасыз етеді.

ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУ ҚАНДАЙ ЖИІЛІКТЕ ЖҮРЕДІ?

Құрылғылар хабарламаларды 864,0 МГц жиілікте, 25 мВт аспайтын ең жоғарғы рұқсат етілген сәулеленудің эквивалентті изотроптық қуатымен (ЭИҚ) жібереді.

БЕРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ АРНА ЖОЛАҒЫНЫҢ ЕНІ ҚАНДАЙ?

Беру құрылғысының арна жолағының ені – 50 Гц бастап 25,6 кГц дейін. NB-Fi стандарты және екі жақты байланысы бар WAVIOT құрылғылары жылдамдықтың бейімді өзгеруін қолдайды – қабылданатын сигнал деңгейі неғұрлым жоғары болса, деректерді беру жылдамдығы соғұрлым жоғары болады және арна жолағы кеңірек болады. Құрылғылар базалық станциядан деректерді беру жылдамдығын арттыруға нұсқау алып, жаңа жылдамдыққа автоматты түрде ауысады.

ЕКІ ЖАҚТЫ БАЙЛАНЫС АРНАСЫНА ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛЕ МЕ?

Иә, NB-Fi технологиясы толық дуплексті (full duplex) байланыс тәсілін қолдайды. Бұл WAVIOT базалық станциясына деректерді қабылдау деректерді жіберумен бір уақытта жүргізілуі мүмкін екендігін білдіреді. Мәселен, электр есептеуіштер тұтыну көрсеткіштерін қабылдаумен қатар жүктемені қашықтан басқаруға мүмкіндік береді.

ФИЗИКАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ҚАНДАЙ МОДУЛЯЦИЯ ӘДІСІ ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ?

Физикалық деңгейде NB-Fi хаттамасы арқылы сигнал беру үшін DBPSK модуляциясы қолданылады (СФМт-2 – тасымалдаушының салыстырмалы екілік фазалық манипуляциясы).

NB-FI ЧИПІ ДЕГЕН НЕ?

WAVIOT компаниясы NB-Fi стандартын физикалық деңгейде қолдайтын NB-Fi қабылдап-таратқышын (NB-Fi чипі) әзірледі. NB-Fi қабылдап-таратқышы әр түрлі елдерде лицензияланбайтын 430 – 500 МГц және 860 – 925 МГц жиіліктердегі ауқымда жұмыс істеу және деректерді радиоэфирде 50-ден 25 600 бит/с дейінгі жылдамдықта жіберу арқылы қолданылуы мүмкін. NB-Fi қабылдап-таратқышының спектрлік тиімділігі жоғары, бұл қабылдағыштың өзіндік шуының деңгейі төмен болған кезде қуат тұтынудың өте төмен деңгейін сақтай отырып, күрделі антенна жабдығын қолданбай жоғары сезімталдыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы CMOS 40 нм технологиялық процесін қолдана отырып жасалған NB-Fi чипі аз қуат тұтынады ие және бір А типті батареямен ұзақ уақыт (10 жылға дейін) жұмыс істейтін құрылғылар жасауға мүмкіндік береді. NB-Fi технологиясы мен жаңа чиптің қолдану ауқымы үлкен: үйде автоматтандыру мен заттар интернетінен бастап өнеркәсіп пен ақылды қалаларға дейін.

Бағдарламалық қамсыздандыру

ФОБОС КОНФИГУРАТОРЫ

Кемінде х.х.4. 0 кіріктірілген БҚ нұсқасы бар барлық типтегі және түрленімдегі есептеуіштерден анықтамалық ақпарат алуға, оларды баптауға және конфигурациялауға (метрологиялық параметрлерді мөлшерлеу мен өзгертуден басқа), сондай-ақ ағымдағы және жинақталған деректерді, оның ішінде оқиғалар журналдарын жергілікті оқуға арналған. Осы БҚ көмегімен әр түрлі деректерді оқуға болады, сондай-ақ кейбір параметрлерді баптауға болады.

ФОБОС V3 КОНФИГУРАТОРЫ

Кемінде х.х.4. 0 кіріктірілген БҚ нұсқасы бар барлық типтегі және түрленімдегі есептеуіштерден анықтамалық ақпарат алуға, оларды баптауға және конфигурациялауға (метрологиялық параметрлерді мөлшерлеу мен өзгертуден басқа), сондай-ақ ағымдағы және жинақталған деректерді, оның ішінде оқиғалар журналдарын жергілікті оқуға арналған. Осы БҚ көмегімен әр түрлі деректерді оқуға болады, сондай-ақ кейбір параметрлерді баптауға болады.

ФОБОС КОНФИГУРАТОРЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Осы Пайдаланушы нұсқаулығы пайдаланушыны Конфигуратор БҚ техникалық сипаттамаларымен және функционалдық мүмкіндіктерімен таныстыруға арналған. Пайдаланушы нұсқаулығы бағдарламалық қамсыздандыру интерфейсінің құрылымы жөнінде толық ақпарат алуды қамтамасыз етеді, бағдарламаның барлық іске асырылған функцияларын және оның жабдықпен өзара әрекетін сипаттайды.

Жабдық

Аква-С

Аква-С

Кіріктірілген радиомодулі бар су есептеуіш

Аква-В

Аква-В

Кіріктірілген радиомодулі бар электрондық су есептеуіш

Фобос-1 Лайт

Фобос-1 Лайт

Радиомодулі бар бір фазалы электр есептеуіш

Фобос-1

Фобос-1

Радиомодулі бар бір фазалы электр есептеуіш

Фобос-3

Фобос-3

Радиомодулі бар үш фазалы электр есептеуіш

Фобос-3T

Фобос-3T

Радиомодулі бар үш фазалы трансформаторлық электр есептеуіш

Фобос-1S

Фобос-1S

Радиомодулі бар бір фазалы бөлек электр есептеуіш

Фобос-3S

Фобос-3S

Радиомодулі бар үш фазалы бөлек электр есептеуіш

УТГЕ-G6

УТГЕ-G6

Кіріктірілген LPWAN-радиомодулі
бар газ есептеуіш

Manhole-M

Manhole-M

Кәріз люгының қақпағын ашу белгісін бергіш

BT-100

BT-100

Импульстік радиомодем