Құпиялылық саясаты - WAVIOT

Құпиялылық саясаты

Бұл құжат «Құпиялылық саясаты» (бұдан әрі «Саясат») Интернет пайдаланушыларының (бұдан әрі «Сіз») деректерін пайдалану/сайт иесін көрсету/(бұдан әрі – «біз» және/немесе «Әкімшілік») ережелері болып табылады. " және/немесе "Пайдаланушы") сайтты пайдалану арқылы жиналған / сайттың URL мекенжайын көрсетіңіз / (бұдан әрі "Сайт").

1. Өңделген деректер

1.1. Сайтты пайдалана отырып, біз сіздің жеке деректеріңізді жинамаймыз.

1.2. Сайтта жиналған барлық деректер анонимді түрде (бұдан әрі «Анонимді деректер» деп аталады) беріледі және алынады.

1.3. Анонимді деректер сізді анықтамайтын келесі ақпаратты қамтиды:

1.3.1. Аты-жөні немесе телефон нөмірі және/немесе электрондық пошта мекенжайын қоса алғанда, сайттың онлайн пішіндері мен бағдарламалық модульдерін пайдалана отырып, өзіңіз туралы беретін ақпарат.

1.3.2. Сіз пайдаланатын бағдарламалық құралдың параметрлеріне байланысты автоматты режимде анонимді түрде тасымалданатын деректер.

1.4. Әкімшілік Сайтты пайдалану арқылы жиналған жеке пайдаланушы деректерінің құрамына қойылатын талаптарды белгілеуге құқылы.

1.5. Егер белгілі бір ақпарат міндетті деп белгіленбесе, оны беруді немесе ашуды Пайдаланушы өз қалауы бойынша және өз бастамасы бойынша жүзеге асырады.

1.6. Әкімшілік берілген деректердің дұрыстығын және Пайдаланушының осы Саясатқа сәйкес оларды өңдеуге қажетті келісімінің бар-жоғын тексермейді, өйткені Пайдаланушы адал, сақтықпен әрекет етіп және мұндай ақпаратты жаңартып отыру үшін бар күш-жігерін салып, оны пайдалануға барлық қажетті келісімдерді алады деп сенеді.

1.7. Сіз Сайтта үшінші тұлға бағдарламалық жасақтамасын пайдалану мүмкіндігін мойындайсыз және қабылдайсыз, нәтижесінде мұндай тараптар 1.3-тармақта көрсетілген деректерді анонимді түрде алып, жібере алады.

1.8. Үшінші тұлға бағдарламалық құралы арқылы анонимді деректерді жинаудың құрамы мен шарттарын олардың авторлық құқық иелерімен тікелей анықталады және мыналарды қамтуы мүмкін:


операциялық жүйе деректері (түрі, нұсқасы, экран ажыратымдылығы);

сұратым деректері (уақыт, сілтеме көзі, IP мекенжайы).

1.9. Әкімшілік үшінші тұлғалардың анонимді пайдаланушы деректерін пайдалану процедурасына жауапты емес.

2. Мәліметтерді өңдеудің мақсаттары

2.1. Әкімшілік деректерді келесі мақсаттарда пайдаланады:

2.1.1. Кіріс сұрауларды өңдеу және Пайдаланушымен байланыс;

2.1.2. Ақпараттық қызмет, оның ішінде жарнамалық және ақпараттық материалдарды тарату;

2.1.3. Маркетингтік, статистикалық және басқа зерттеулерді жүргізу;

2.1.4. Сайттағы жарнамалық материалдарды мақсатты ету.

3. Деректерді қорғау талаптары

3.1. Әкімшілік ішкі ережелер мен ережелерге сәйкес деректерді сақтайды және оларды рұқсатсыз кіруден және таратудан қорғауды қамтамасыз етеді.

3.2. Пайдаланушы жария еткен жағдайларды қоспағанда, алынған деректерге қатысты құпиялылық сақталады, оларды сондай-ақ Сайтта пайдаланылатын үшінші тұлғалардың технологиялары мен бағдарламалық жасақтамасы немесе Пайдаланушы пайдаланатын бағдарламалық құралдың параметрлері ашық алмасуды қамтамасыз ететін жағдайларды қоспағанда осы тұлғалармен және/немесе Интернеттің басқа қатысушыларымен және пайдаланушыларымен қамтылады.

3.3. Жұмыс сапасын арттыру мақсатында Әкімшілік 1 (Бір) жыл ішінде Сайтты пайдалану шеңберінде Пайдаланушының жасаған әрекеттері бойынша журнал файлдарын сақтауға құқылы.

4. Мәліметтерді тасымалдау

4.1. Әкімшілік келесі жағдайларда деректерді үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

Пайдаланушы мұндай әрекеттерге, оның ішінде Пайдаланушы белгілі бір ақпаратты ұсынуды шектемейтін бағдарламалық құралдың параметрлерін пайдаланатын жағдайларға келісімін білдірді;

Тасымалдау пайдаланушының Сайттың функционалдығын пайдалануының бір бөлігі ретінде қажет;

Тасымалдау деректерді өңдеу мақсаттарына сәйкес қажет;

Сайтты үшінші тараптың иелігіне, пайдалануына немесе меншігіне беруге байланысты;

Заңда белгіленген тәртіппен соттың немесе өзге де уәкілетті мемлекеттік органның талап етуі бойынша;

Пайдаланушы жіберген бұзушылықтарға байланысты Әкімшіліктің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында.

5. Құпиялық саясатына өзгертулер

5.1. Осы Саясатты Әкімшілік біржақты тәртіпте Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгерте немесе тоқтата алады, егер Саясаттың жаңа нұсқасында өзгеше көзделмесе, Саясаттың жаңа нұсқасы Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.